Αναπαράσταση Δεδομένων

Αναπαράσταση Δεδομένων – Δυαδικό Σύστημα

 

  • Γλώσσα του ηλεκτρονικού υπολογιστή: 0 και 1
  • Δυαδικά ψηφία - bits (binary digits).
  • 1: ύπαρξη ψηλότερης τάσης ρεύματος, 0: χαμηλότερη τάση ρεύματος.
  • bit: η μικρότερη ποσότητα πληροφορίας που μπορεί να διαχειριστεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής.
  • 8 bits = ψηφιολέξη (byte) - Η στοιχειώδης μονάδα αποθήκευσης

 

 

 

Διαβάστηκε 133 φορές