Κατηγορίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

  • Υπερυπολογιστές (Supercomputers)
  • Μεγάλοι Υπολογιστές (Mainframes)
  • Προσωπικοί Υπολογιστές (Personal Computers)

 

Υπερυπολογιστές (Supercomputers)

Υπολογιστές που εκτελούν πολύπλοκους υπολογισμούς σε τεράστιες ποσότητες δεδομένων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τους συναντάμε συνήθως σε ερευνητικά και διαστημικά κέντρα, πανεπιστήμια, διεθνή κέντρα πρόγνωσης καιρού και γενικά όπου χρειάζεται πολύπλοκη επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.

supercomputer

Μεγάλοι Υπολογιστές (Mainframes)

Φτιαγμένοι για να εξυπηρετούν ταυτόχρονα πολλούς χρήστες οι οποίοι συνδέονται μαζί του χρησιμοποιώντας τις δικές τους μονάδες εισόδου και εξόδου (πληκτρολόγιο, οθόνη κλπ.). Τους συναντάμε συνήθως στα κεντρικά γραφεία τραπεζών, υπηρεσιών και μεγάλων εταιριών αλλά και στα εργαστήρια πληροφορικής πανεπιστημίων.

mainframes

Προσωπικοί Υπολογιστές (Personal Computers)

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές που χρησιμοποιούνται από ένα χρήστη κάθε στιγμή. Προορίζονται για προσωπική χρήση. Υπάρχουν αρκετά είδη Προσωπικών Υπολογιστών:

  • Επιτραπέζιοι Υπολογιστές (desktops)
  • Φορητοί Υπολογιστές (notebooks ή laptops)
  • Υπολογιστές παλάμης (palmtops, PDA)
  • Tablet computers

personal computers

Άλλοι Υπολογιστές

Υπάρχουν υπολογιστές οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι σε άλλες συσκευές όπως πχ. παιχνιδομηχανές, συστήματα πλοήγησης (GPS), ψηφιακές βιντεοκάμερες και φωτογραφικές, ταμειακές μηχανές, ιατρικά μηχανήματα κ.α.

other computers

 

laptop2

 

Quiz

Διαβάστηκε 22700 φορές

Πολυμέσα