Επεξεργασία Εικόνας

Άνοιγμα Αρχείου Εικόνας

 • Άνοιγμα αρχείου εικόνας (open).
 • Επεξεργασία υπάρχουσας εικόνας

Χρήση Επεξεργαστή Εικόνας

 • Δημιουργία βασικών σχημάτων στον επεξεργαστή εικόνας (shapes).
 • Εισαγωγή διαμορφωμένου κειμένου στον επεξεργαστή εικόνας (text). 
 • Αποθήκευση αρχείου εικόνας (save). 

 • Αλλαγή μεγέθους εικόνας (resize). 
 • Περιστροφή εικόνας (rotate). 

 • Αναστροφή εικόνας (flip). 
 • Εφαρμογή καμπύλης γραμμής (curve). 

 • Εφαρμογή αντιγραφής χρώματος (pick color).

 

Τύποι Αρχείων Εικόνας

 • Αρχεία TIFF: Εικόνες χωρίς απώλειες στην ποιότητα της εικόνας. Συνήθως έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από άλλα είδη αρχείων εικόνας.
 • Αρχεία JPEG: Ιδανικά για αποθηκευση φωτογραφιών, αφού συμπιέζουν την εικόνα διατηρώντας όλες τις ουσιαστικές πληροφορίες. Μικρότερο μέγεθος αρχείου.
 • Αρχεία bitmap (BMP): Αρχεία μεγάλου μεγέθους.
 • Αρχεία PNG: Έχουν τη δυνατότητα για διαφανές φόντο και γι αυτό χρησιμοποιούνται συχνά σε ιστοσελίδες.
 • Αρχεία GIF: Έχουν συνήθως μικρό μέγεθος, αλλά περιορισμένη ποικιλία χρωμάτων. Εχουν τη δυνατότητα να περιέχουν περισσότερες από μια εικόνες δύνοντας τη ψευδαίσθηση της κινούμενης εικόνας. Χρησιμοποιούνται συχνά σε ιστοσελίδες.

 

Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1

Ανοίξτε την εικόνα car.bmp σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας.

Στην εικόνα αυτή:

 • Χρωματίστε την εικόνα του αυτοκινήτου κατάλληλα
 • Προσθέστε τα κατάλληλα γεωμετρικά σχήματα, ελεύθερο σχέδιο όπου χρειάζεται
 • Εισάγετε ένα αριθμό στο μπροστά μέρος του αυτοκινήτου
 • Αποθηκεύσετε την εικόνα του αυτοκινήτου ονομάζοντας την car2

Ανοίξτε την εικόνα road.bmp σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας.

Αντιγράψτε την εικόνα του αυτοκινήτου που είχατε επεξεργαστεί (car2.bmp) μέσα στην εικόνα του δρόμου.

Επεξεργαστείτε κατάλληλα την εικόνα σας (προσθέτοντας γεωμετρικά σχήματα, ελεύθερο σχέδιο, κ.α.) έτσι ώστε να μοιάζει με την παρακάτω εικόνα:

road with car

Αποθηκεύσετε την εικόνα σας ονομάζοντας την road_with_car με τύπο αρχείου bmp

Αποθηκεύσετε ξανά την εικόνα σας ονομάζοντας την road_with_car2 με τύπο αρχείου jpg. Συγκρίνεται την με την εικόνα road_with_car.bmp ως προς την ποιότητα εικόνας και ως προς το μέγεθος του αρχείου.

 

Δραστηριότητα 2

Χρησιμοποιώντας κατάλληλες εικόνες που θα δημιουργήσετε εσείς ή θα τις βρείτε χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο να δημιουργήσετε μια αφίσα σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας με θέμα «Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου».

 

 

Διαβάστηκε 5186 φορές