Pascal: Σταθερές

  • Σταθερές στη Γλώσσα προγραμματισμού Pascal
  • Δήλωση σταθερών

Σε πολλές περιπτώσεις, έχουμε κάποιο στοιχείο ή κάποια τιμή το/η οποίο/α χρησιμοποιείται πολλές φορές σε ένα πρόγραμμα, αλλά δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια του προγράμματος

π.χ. ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι 19% (0.19), η μαθηματική σταθερά π έχει την τιμή 3.14 (περίπου) κ.λπ.

Οι σταθερές είναι συμβολικά ονόματα που αναπαριστούν συγκεκριμένη τιμή, η οποία δεν αλλάζει κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

 

 

Δήλωση σταθερών

Η δήλωση σταθερών γίνεται με τη δεσμευμένη λέξη const, ακολουθούμενη από έναν κατάλογο με τα αναγνωριστικά (ονόματα των σταθερών) και την τιμή που θέλουμε να δώσουμε στην κάθε σταθερά.

const
   VAT = 0.19;
   name = ‘Nicholas’;
   PI = 3.14159265358979323;

 

 

Παράδειγμα

Να δημιουργήσετε το πρόγραμμα που να υπολογίζει το εμβαδόν και την περίμετρο ενός κύκλου. Το εμβαδόν και η περίμετρος να υπολογίζονται από τους τύπους Ε=πR2 και P=2πR, όπου R η ακτίνα του κύκλου και π η σταθερά 3.14

 

program example2;
const
   PI=3.14;
var
   R, P, E: real;
begin
   readln(R);
   E := PI * R * R;
   P:= 2 * PI * R;
   writeln(E:5:1);
   writeln(P:5:1);
end.

 

Διαβάστηκε 1499 φορές