Αναπαράσταση Δεδομένων

bitsΛεξιλόγιο

  • Δυαδικό Σύστημα
  • Bit (Binary Digit/Δυαδικό Ψηφίο)
  • Byte (Ψηφιολέξη)
  • ASCII


Αναπαράσταση Δεδομένων – Δυαδικό Σύστημα

Το μόνο που αντιλαμβάνονται οι υπολογιστές είναι την ύπαρξη ή μη του ηλεκτρικού ρεύματος.

Συμβολίζουμε την ύπαρξη ρεύματος με το ψηφίο 1 και την απουσία ρεύματος με το ψηφίο 0. Τα 1 και 0 τα ονομάζουμε bit.

 

Bit (Binary digit) Δυαδικό ψηφίο

Η ελάχιστη ποσότητα πληροφορίας που μπορεί να επεξεργαστεί, αποθηκεύσει ή μεταδώσει ένας υπολογιστής.

 

Byte (ψηφιολέξη)

Το byte και τα πολλαπλάσια του χρησιμοποιούνται ως μονάδα μέτρησης της πληροφορίας. 8 bit = 1 byte

 

Αναπαράσταση Χαρακτήρων με Δυαδικά Ψηφία

Ο κώδικας ASCII (American Standard Code for Information Interchange) κωδικοποιεί τον κάθε χαρακτήρα σε 8 bit, δηλαδή σε 1 byte.

ascii a

Για παράδειγμα: Η λέξη school αντιστοιχεί σε 6 Bytes. Η φράση Hello World αντιστοιχεί σε 11Bytes

 

Αναπαράσταση Αριθμών με Δυαδικά Ψηφία

  1. Διαιρούμε τον αριθμό με το 2 και βρίσκουμε το αποτέλεσμα και το υπόλοιπο.
  2. Στη συνέχεια διαιρούμε επανειλημμένα το αποτέλεσμα της προηγούμενης διαίρεσης με το 2 μέχρι το νέο αποτέλεσμα να είναι 0. Σε κάθε διαίρεση βρίσκουμε και το υπόλοιπο.
  3. Μαζεύουμε τα υπόλοιπα από την κάθε διαίρεση και τα βάζουμε στη σειρά, έτσι ώστε το πρώτο υπόλοιπο να είναι γραμμένο δεξιά και το τελευταίο υπόλοιπο να είναι γραμμένο αριστερά.
  4. Εάν χρειάζεται, βάζουμε μηδενικά για να συμπληρώσουμε και τις υπόλοιπες θέσεις στα αριστερά.

Μετατροπή δεκαδικών αριθμών σε δυαδικούς και μετατροπή δυαδικών αριθμών σε δεκαδικούς

 

Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1

Βιβλίο Τετράδιο Μαθητή (Φύλλα Εργασία): ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 - σελίδα 14

 

Δραστηριότητα 2

Βιβλίο Τετράδιο Μαθητή (Φύλλα Εργασία): ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7 - σελίδα 14

 

Δραστηριότητα 3

Βιβλίο Τετράδιο Μαθητή (Φύλλα Εργασία): ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9 - σελίδα 15

 

Ασκήσεις για το σπίτι

Ανοίξτε το αρχείο Αναπαράσταση Δεδομένων - Ασκήσεις και απαντήστε τα ερωτήματα.

 

Διαβάστηκε 12740 φορές

Πολυμέσα

Αναπαράσταση δεδομένων και μονάδες μέτρησης της πληροφορίας Απόσπασμα από video της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης.