Υπολογιστικά Φύλλα (5) - Γραφικές Παραστάσεις

Δημιουργία Γραφικής Παράστασης

Σε ένα Υπολογιστικό Φύλλο μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορα είδη γραφικών παραστάσεων. Αρχικά επιλέγουμε τα κελιά τα οποία περιέχουν τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στη γραφική παράσταση. Σε μια γραφική παράσταση μπορούμε να ορίσουμε τον τύπο της, τα δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία της, τις παραμέτρους της (π.χ. τίτλοι, άξονες, υπόμνημα κ.λ.π) και σε ποιο Φύλλο Εργασίας (worksheet) θα εμφανιστεί.

Τύποι Γραφημάτων

Ορισμένοι συνηθισμένοι τύποι Γραφικών Παραστάσεων είναι οι ακόλουθοι:

 • Γραφήματα στηλών
 • Γραφήματα γραμμών
 • Γραφήματα πίτας
 • Γραφήματα ράβδων
 • Γραφήματα περιοχών
 • Γραφήματα XY (διασποράς)
 • Γραφήματα μετοχών
 • Γραφήματα επιφάνειας
 • Γραφήματα δακτυλίου
 • Γραφήματα φυσαλίδας
 • Αραχνοειδή γραφήματα

 

graph stili graph grammes graph pita
Παράδειγμα γραφήματος στηλών Παράδειγμα γραφήματος γραμμών

Παράδειγμα γραφήματος πίτας

 

Δραστηριότητες

 

Δραστηριότητα 1

Ανοίξτε το Υπολογιστικό Φύλλο eu και δημιουργήστε μια γραφική παράσταση στην οποία να φαίνονται τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο πληθυσμός τους.

 

Δραστηριότητα 2

Ανοίξτε το αρχείο εκλογές και απαντήστε τα ερωτήματα:

α) Δημιουργείστε μια γραφική παράσταση τύπου στηλών και μια γραφική παράσταση τύπου πίτας στην οποία να φαίνονται τα τελικά αποτελέσματα των τεσσάρων κομμάτων όπως παρακάτω:

graph1 1 graph1 2

β) Δημιουργείστε μια γραφική παράσταση στην οποία να φαίνονται τα τελικά αποτελέσματα για την πρώτη επαρχία όπως παρακάτω:

graph1 3

 

Δραστηριότητα 3

Δημιουργήστε γραφικές παραστάσεις, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα είδη, για τους πίνακες που χρησιμοποιήσατε στα προηγούμενα Φύλλα Εργασίας

 

Δραστηριότητα 4

Σκεφτείτε και αναφέρετε σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε τον κάθε ένα από τους τύπους των γραφημάτων.

 

  

Ασκήσεις για το σπίτι

Ανοίξτε το αρχείο Υπολογιστικά Φύλλα (5) - Ασκήσεις και απαντήστε τα ερωτήματα.

 

 

Διαβάστηκε 6353 φορές