Το Μάθημα της Πληροφορικής – Γενικές πληροφορίες

 

Τι χρειαζόμαστε στο μάθημα

 book a simeiwseis mathiti  book a tetradio mathiti

Κανόνες εργαστηρίου

 • Ερχόμαστε στο μάθημα στην ώρα μας.
 • Καθόμαστε πάντα στην καθορισμένη θέση μας στο θρανίο και στον αντίστοιχο Η.Υ.
 • Πριν ενεργοποιήσουμε τον Η.Υ. ελέγχουμε αν όλα τα περιφερειακά είναι συνδεδεμένα.
 • Αν διαπιστώσουμε πρόβλημα στη λειτουργία του Η.Υ. ενημερώνουμε αμέσως τον καθηγητή.

Επίσης

 • Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητών ή ποτών στον χώρο του εργαστηρίου.
 • Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στον χώρο του εργαστηρίου.Με την είσοδο μας στο εργαστήριο τοποθετούμε το κινητό μας τηλέφωνο στον ειδικό χώρο.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η μετακίνηση περιφερειακών από έναν Η/Υ σε άλλο
 • Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του εργαστηρίου από μαθητές χωρίς την παρουσία καθηγητή.
 • Ο κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για τα αρχεία του. Η αποθήκευση στο σκληρό δίσκο δεν αποτελεί καλή πρακτική. Αποθηκεύουμε τα αρχεία μας σε USB Memory stick ή σε υπηρεσίες αποθήκευσης στο «νέφος» - cloud storage (π.χ. Google Drive).
 • Δεν γράφουμε στα θρανία- καρέκλες- τοίχους και υπολογιστές
 • Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού (π.χ. Tipp-Ex ).
 • Δεν επιτρέπονται προσωπικά αρχεία μαθητών (φωτογραφίες/Video) ή άλλα αρχεία εκτός αν αποτελούν σχολική εργασία.
 • Απαγορεύεται η χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών από μαθητές στο δίκτυο του σχολείου.
 • Η χρήση του διαδικτύου αποτελεί προνόμιο. Απαγορεύεται η χρήση facebook, chat rooms, προγραμμάτων peer-to-peer, παιχνιδιών on-line και διακίνηση παράνομου περιεχομένου.
 • Παιχνίδια οποιουδήποτε τύπου, απαγορεύονται εκτός αν είναι εκπαιδευτικά και εγκεκριμένα.
 • Οι μαθητές πριν αποχωρήσουν, κλείνουν όλα τα προγράμματα, επανεκκινούν ή κλείνουν τον υπολογιστή, καθαρίζουν το χώρο τους και τοποθετούν τις καρέκλες στη θέση τους.

 

Αξιολόγηση μαθήματος

 • 2 τετράμηνα - 1 προειδοποιημένο διαγώνισμα ανά τετράμηνο, εργασίες (projects), ασκήσεις.

Στο βαθμό κάθε τετραμήνου θα ληφθούν υπ'όψη:

 • Παρουσία – συμμετοχή – προσπάθεια στο μάθημα
 • Εργασίες - ασκήσεις
 • Διαγωνίσματα

 

Αναλυτικό πρόγραμμα Α' τάξης

 • Βασικές έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2 μαθήματα)
 • Υλικό / Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (5 μαθήματα)
 • Λειτουργικά Συστήματα (6 μαθήματα)
 • Λογισμικό Εφαρμογών - Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου (16 μαθήματα)
 • Λογισμικό Εφαρμογών - Εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας (4 μαθήματα)
 • Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο - Εφαρμογές πλοήγησης στον παγκόσμιο ιστό (11 μαθήματα)
 • Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο - Εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (6 μαθήματα)
 • Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων. - Διαδικασία συγχώνευσης αλληλογραφίας (2 μαθήματα)
 • Αλγοριθμική σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές (8 μαθήματα)

 

Στοιχεία Μαθητή 

 

Διαβάστηκε 9635 φορές

Πολυμέσα