Επεξεργασία Κειμένου [6] - Πίνακες

Λεξιλόγιο:

 • πίνακας (table)
 • κελί (cell)
 • γραμμή (row)
 • στήλη (column)

Δημιουργία Πίνακα (Insert Table)

Ορίζουμε τον αριθμό των στηλών (Number of columns) και τον αριθμό των γραμμών (Number of rows)

Εισαγωγή Δεδομένων σε πίνακα

Εισαγωγή και Διαγραφή γραμμών/στηλών σε πίνακα

Συγχώνευση κελιών (Merge Cells)

Αλλαγή πλάτους στήλης και ύψους γραμμής

Μορφοποίηση πίνακα

 

Quiz

 Συμπληρώστε το quiz:

 

Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1

[δραστηριότητα 1]

Δημιουργήστε τους παρακάτω πίνακες, τον ένα κάτω απ’τον άλλο, αφήνοντας 2 άδειες γραμμές ανάμεσα τους.

 1. Ένα πίνακα με 1 στήλη (column) και 1 γραμμή (row) 
 2. Ένα πίνακα με 2 στήλες και 1 γραμμή 
 3. Ένα πίνακα με 4 στήλες και 3 γραμμές 
 4. Ένα πίνακα με 3 στήλες και 4 γραμμές
 5. Ένα πίνακα με 5 στήλες και 2 γραμμές
 6. Ένα πίνακα με 4 κελιά. Υπάρχουν και άλλες λύσεις;

Αποθηκεύστε το αρχείο σας με το όνομα ασκηση_πινακες1

 

Δραστηριότητα 2

[δραστηριότητα 2]

Δημιουργήστε ένα πίνακα όπως τον παρακάτω και αποθηκεύστε τον με το όνομα ασκηση_πινακες2

 tables2

 

Δραστηριότητα 3

[δραστηριότητα 3]

Δημιουργείστε ένα πίνακα στον οποίο να φαίνεται ο αριθμός των μαθητών, ο αριθμός των μαθητριών και ο συνολικός αριθμός μαθητών/μαθητριών ανά τάξη κάποιου σχολείου.

Χρησιμοποιείστε τα παρακάτω δεδομένα:

 • Αριθμός μαθητών Α’ τάξης: 84
 • Αριθμός μαθητριών Α’ τάξης: 86
 • Σύνολο Α’ τάξης: 170
 • Αριθμός μαθητών Β’ τάξης: 92
 • Αριθμός μαθητριών Β’ τάξης: 88
 • Σύνολο Β’ τάξης: 180
 • Αριθμός μαθητών Γ’ τάξης: 88
 • Αριθμός μαθητριών Γ’ τάξης: 87
 • Σύνολο Γ’ τάξης: 175

Να μορφοποιήσετε το αρχείο σας όπως εσείς θέλετε χρησιμοποιώντας δεξιότητες που αποκτήσατε στο μάθημα και να το αποθηκεύσετε με το όνομα ασκηση_πινακες3

 

Δραστηριότητα 4

[δραστηριότητα 4]

(α) Δημιουργήστε ένα πίνακα όπως τον παρακάτω και αποθηκεύστε τον με το όνομα ασκηση_πινακες4

tables4a
(β) Να εφαρμόσετε τις παρακάτω μορφοποιήσεις στον πίνακα έτσι να μοιάζει με το παρακάτω:

 1. Αλλάξτε τη γραμματοσειρά του κειμένου σε Comic Sans MS και το μέγεθος των γραμμάτων (font size) σε 12.
 2. Μορφοποιείστε τις λέξεις που πρέπει όπου χρειάζεται (υπογράμμιση, πλάγια, έντονα γράμματα) και εφαρμόστε την κατάλληλη στοίχιση.
 3. Συγχωνεύστε τα κελιά της πρώτης γραμμής.
 4. Αλλάξτε το πλάτος των στηλών του πίνακα.
 5. Στοιχίστε τον πίνακα στο κέντρο της σελίδας.

tables4b

(γ) Αποθηκεύστε το αρχείο σας με το όνομα  ασκηση_πινακες4

 

 

 

Δραστηριότητα 5

[δραστηριότητα  5]

Ανοίξτε το αρχείο δουλειές και αποθηκεύεστε το με το όνομα ασκηση_πινακες5
Αφού προσθέσετε την γραμμή που λείπει, να μορφοποιήσετε τον πίνακα όπως τον παρακάτω:

tables3

 

Ασκήσεις για το σπίτι

Ανοίξτε το αρχείο Επεξεργασία Κειμένου [6] - Ασκήσεις και απαντήστε τα ερωτήματα.

 

Διαβάστηκε 4576 φορές