Επεξεργασία Κειμένου [5] - Μορφοποίηση σελίδων

Περιθώρια (Margins)

Προσανατολισμός – Διάταξη (Orientation)

 • Οριζόντιος Προσανατολισμός – κατά πλάτος – τοπίο (Landscape)
 • Κατακόρυφος Προσανατολισμός – κατά μήκος – πορτραίτο (Portrait)

Αριθμοί Σελίδας (Page Number)

Κεφαλίδα και Υποσέλιδο (Header & Footer)

Περίγραμμα σε ολόκληρη τη σελίδα (Page Border)

Υδατογράφημα (Watermark)

Διακοπή Σελίδας (Page Break)

 

Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1

Ανοίξτε το αρχείο διαδίκτυο και αποθηκεύεστε το με το όνομα διαδίκτυο2

 1. Να αλλάξετε όλα τα περιθώρια της σελίδας σε 2,5 εκατοστά.
 2. Να αλλάξετε τον προσανατολισμό της σελίδας σε οριζόντιο προσανατολισμό (Landscape)
 3. Να προσθέσετε αριθμούς στις σελίδες του κειμένου στο κάτω μέρος, στο κέντρο.

 

Δραστηριότητα 2

Ανοίξτε το αρχείο διαδίκτυο και αποθηκεύεστε το με το όνομα διαδίκτυο3

 1. Χρησιμοποιώντας τη διακοπή γραμμής (Page Break), να μεταφέρετε την κάθε παράγραφο σε καινούργια σελίδα.
 2. Να βάλετε κεφαλίδες (Header) και υποσέλιδα (Footer) στις σελίδες του κειμένου:
  • στο Header πληκτρολογήστε Συμβουλές για σωστή χρήση του Διαδικτύου
  • στο Footer εισάγετε την ημερομηνία
 3. Να βάλετε περίγραμμα (Page Border) πράσινου χρώματος γύρω από τις σελίδες του κειμένου.
 4. Να προσθέσετε στο κείμενο σας ως υδατογράφημα τη λέξη ΕΠΕΙΓΟΝ.

 

Δραστηριότητα 3

Ανοίξτε το αρχείο www, μορφοποιήστε το όπως το παρακάτω και αποθηκεύεστε το με το όνομα www2:

www2

 

Δραστηριότητα 4

Μορφοποιήστε κάποια από τα κείμενα που δημιουργήσατε στα προηγούμενα μαθήματα χρησιμοποιώντας αυτά που μάθατε στο σημερινό μάθημα (Περιθώρια, Προσανατολισμός, Αρίθμηση Σελίδας, Κεφαλίδα και Υποσέλιδο, Περίγραμμα σε ολόκληρη τη σελίδα, Υδατογράφημα, Διακοπή Σελίδας).

 

 

Ασκήσεις για το σπίτι

Ανοίξτε το αρχείο Επεξεργασία Κειμένου [5] - Ασκήσεις και απαντήστε τα ερωτήματα.

 

Διαβάστηκε 4631 φορές