Βασικές Έννοιες Δικτύων

Δίκτυα Υπολογιστών

Δίκτυο είναι ένα σύνολο υπολογιστών και συσκευών που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους, ώστε να ανταλλάσσουν δεδομένα και να μοιράζονται διάφορες συσκευές (εκτυπωτές, σαρωτές, σκληρούς δίσκους)

 network1

Είδη Δικτύων

 • Τοπικά Δίκτυα (Local Area Network - LAN)
 • Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (Wide Area Network - WAN)


lan1Τοπικά Δίκτυα (LAN)

Δίκτυα σε περιορισμένη γεωγραφική περιοχή (κτίριο, συγκρότημα κτιρίων, έκταση μερικών χιλιομέτρων

Παραδείγματα τοπικών δικτύων:

 • Το δίκτυο ενός εργαστηρίου πληροφορικής
 • Το δίκτυο μιας εταιρείας
 • Το δίκτυο ενός σχολείου


wan1Δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN)

Δίκτυα σε εκτεταμένη γεωγραφική περιοχή (πόλη, χώρα, ήπειρος, ολόκληρος ο κόσμος)

Παραδείγματα δικτύων Ευρείας Περιοχής:

 • Το δίκτυο μιας εταιρείας λιανικής πώλησης με παραρτήματα σε διαφορετικές πόλεις.
 • Το δίκτυο μιας τράπεζας (με υποκαταστήματα σε διαφορετικές πόλεις)
 • Το Διαδίκτυο (Internet)


network3Βασικές Συσκευές Δικτύου

 • Κάρτα Δικτύου (NIC)
 • Διακόπτης (Switch)
 • Δρομολογητής (Router)
 • Διαμορφωτής/Αποδιαμορφωτής (Modem).

 

Ταχύτητες Μεταφοράς Δεδομένων

Μετρούμε την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων σε bits ανά δευτερόλεπτο ή με τα πολλαπλάσια του: bps, Kbps, Mbps, Gbps κ.λ.π

 [Να χρησιμοποιήσετε ένα από τους υπολογιστές του εργαστηρίου και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.speedtest.net/. Στη συνέχεια να κάνετε κλικ στο «Begin Test». Στο χώρο που φαίνεται παρακάτω, να συμπληρώσετε τις πληροφορίες που σχετίζονται με την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.]

 

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας είναι οι κανόνες και οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την επικοινωνία των υπολογιστών

 

Είδη Πρωτόκολλων Επικοινωνίας

TCP/IP: Transmission Control Protocol /Internet Protocol (Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης / Πρωτόκολλο Διαδικτύου).

HTTP: Hypertext Transfer Protocol (Πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου) και https (Secure HTTP)

FTP: File Transfer Protocol (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων)

SMTP και POP3: για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 

URL: Uniform Resource Locator (Ενιαίος Προσδιοριστής Πόρου) - Διεύθυνση Ιστοσελίδας

 

Τομέας δραστηριοτήτων

 • com: συνήθως εταιρία
 • org: οργανισμός
 • net: συνήθως εταιρία υπηρεσιών Διαδικτύου
 • gov: Κυβερνητικός οργανισμός
 • ac: Ακαδημαϊκό Ίδρυμα
 • edu: Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

 

Hyperlinks (Υπερσυνδέσεις)

 

ISP: Internet Service Provider (Παροχέας Υπηρεσιών Διαδικτύου)

 

Τείχος Προστασίας - Firewall

 

Δραστηριότητες 

Ανοίξτε το αρχείο Βασικές Έννοιες Δικτύων - Δραστηριότητες και απαντήστε τα ερωτήματα.

 

Ασκήσεις για το σπίτι

Ανοίξτε το αρχείο Βασικές Έννοιες Δικτύων - Ασκήσεις και απαντήστε τα ερωτήματα.

 

Διαβάστηκε 8290 φορές