Εφαρμογές Διαδραστικής Επικοινωνίας - Κοινωνικά Δίκτυα

Εφαρμογές Διαδραστικής Επικοινωνίας

 • Δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με άτομα που βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο.
 • Επικοινωνία με χρήση φωνής (ήχος), κειμένου ή/και βίντεο.
 • Εφαρμογές διαδραστικής επικοινωνίας: Skype, ooVoo, MSN Messenger κ.α

 

Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Networks)

 • Στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες, αφού δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ, επικοινωνούν με άλλους χρήστες, δημοσιεύουν τις φωτογραφίες και τα βίντεό τους, γίνονται μέλη σε ομάδες κοινών ενδιαφερόντων (groups), δημοσιεύουν και ανταλλάσουν τις καλλιτεχνικές τους δημιουργίες (μουσική, εικαστικά έργα κ.λπ.) και επισκέπτονται τις σελίδες άλλων χρηστών.
 • Μερικές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Twitter, Linkedin, MySpace κ.α

socialnetworking 

 

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

 •  Υποκλοπή Προσωπικών Δεδομένων (Phishing)
 • Κυβερνο-εκφοβισμός (CyberBullying)
 • Αποπλάνηση Ανηλίκων (Grooming)


Μέρος Β' - Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1

Δημιουργείστε ένα λογαριασμό στην εφαρμογή Skype. Προσθέστε τους συμμαθητές και τον καθηγητή σας στη λίστα με τις επαφές σας. Χρησιμοποιείστε την εφαρμογή Skype για να συνομιλήσετε με κάποιο συμμαθητή σας.

Δραστηριότητα 2

Ποια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιείτε περισσότερο; Ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν στην απόφασή σας αυτή; Με ποιους επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας αυτή την εφαρμογή και ποιες είναι οι βασικές της δυνατότητες;

Δραστηριότητα 3

Να χωριστείτε σε τρεις ομάδες, και η κάθε ομάδα, αφού παρακολουθήσει τα αντίστοιχα βίντεο, να τα συζητήσει, να προετοιμάσει και να παρουσιάσει στη τάξη τον συγκεκριμένο κίνδυνο που της ανατέθηκε. Παράλληλα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο των σημειώσεών σας ή/και το Διαδίκτυο, για να αντλήσετε περισσότερη πληροφόρηση. Η παρουσίαση της κάθε ομάδας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 λεπτά και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον την περιγραφή του κινδύνου και τρόπους αντιμετώπισής του.

1η Ομάδα: Παρακολουθήστε το βίντεο Phishing.mp4 και προετοιμάστε την παρουσίασή σας απαντώντας τις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Τι είναι η Υποκλοπή Προσωπικών Δεδομένων (Phishing) και πώς επιτυγχάνεται;
 2. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος της Υποκλοπής Προσωπικών Δεδομένων (Phishing);

2η Ομάδα: Παρακολουθήστε το βίντεο Grooming.mp4 και προετοιμάστε την παρουσίασή σας απαντώντας τις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Τι είναι η Αποπλάνηση ανηλίκου (Grooming) και πως επιτυχάνεται;
 2.  Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος της Αποπλάνηση ανηλίκου (Grooming);

3η Ομάδα: Παρακολουθήστε τα βίντεο Cyberbullying1.mp4 και Cyberbullying2.mp4 και προετοιμάστε την παρουσίασή σας απαντώντας τις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Τι είναι ο Κυβερνο-εκφοβισμός (Cyberbullying) και πως επιτυχάνεται;
 2. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος του ο Κυβερνο-εκφοβισμού (Cyberbullying);

 

Μέρος Γ - Ασκήσεις για το σπίτι

Άσκηση 1

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος

 1. Στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, συνήθως, μπορούμε να δημοσιεύουμε τις φωτογραφίες και τα βίντεό μας.
 2. Το facebook είναι μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης
 3. Τον κωδικό (password) που χρησιμοποιούμε σε μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης τον δίνουμε μόνο στους φίλους μας και τον καθηγητή μας.

Άσκηση 2

Τι είναι η Υποκλοπή Προσωπικών Δεδομένων (Phishing) και πώς επιτυγχάνεται; Αναφέρετε ένα παράδειγμα.

 

Μέρος Δ - Επιπρόσθετη δραστηριότητα

Να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.takethislollipop.com/ και αφού παρακολουθήσετε το βίντεο να καταγράψετε τα συναισθήματά σας.

 

Διαβάστηκε 7002 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Βασικές Έννοιες Δικτύων Ιστολόγια (Weblogs) »