Υπολογιστικά Φύλλα (1) - Διαχείριση Υπολογιστικών Φύλλων

Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Φύλλα

Το Υπολογιστικό Φύλλο είναι ένα πρόγραμμα που μας διευκολύνει να κατηγοριοποιήσουμε τα δεδομένα μας, να τα ταξινομήσουμε με όποιο τρόπο θέλουμε, να κάνουμε σύνθετους υπολογισμούς, να δημιουργήσουμε γραφικές παραστάσεις κ.α. Το δημοφιλέστερο λογισμικό Υπολογιστικού Φύλλου είναι το Microsoft Excel. Άλλα λογισμικά Υπολογιστικού Φύλλου είναι τα Apple Numbers, το OpenOffice.org Calc, το Gnumeric και κάποια Web based Υπολογιστικά Φύλλα όπως τα Google Spreadsheets.

 

Το περιβάλλον του Υπολογιστικού Φύλλου

Σε ένα υπολογιστικό φύλλο υπάρχουν στήλες (columns) και γραμμές (rows) οι οποίες ορίζουν κελιά (cells). Ο προσδιορισμός της θέσης των κελιών γίνεται με τη χρησιμοποίηση γραμμάτων και αριθμών.

 

Ενεργό Κελί

Το Ενεργό Κελί είναι για το υπολογιστικό φύλλο σχεδόν ότι είναι και ο δείκτης για την επεξεργασία κειμένου. Ένας οδηγός δηλαδή, για το σημείο στο οποίο αναφερόμαστε. Έτσι κάθε φορά που εισάγουμε κάτι (ή εκτελούμε οποιαδήποτε ενέργεια), αυτό τοποθετείται στο ενεργό κελί.

 

Εισαγωγή δεδομένων σε κελί

Σε ένα κελί μπορούμε να εισάγουμε κείμενο, αριθμούς/ημερομηνίες, σύμβολα, μαθηματικούς τύπους.

 

Περιοχή κελιών (Cells Area)

Μια περιοχή κελιών παίρνει το όνομα της από το πρώτο και τελευταίο κελί που χρησιμοποιούμε. (Π.χ. περιοχή κελιών B2:C4)

spreadsheets area

 

Άνοιγμα, κλείσιμο, αποθήκευση «βιβλίου εργασίας» (workbook)

 

Βιβλία Εργασίας (workbook) και Φύλλα Εργασίας (worksheet)

 

Επιλογή στήλης/γραμμής

Μπορούμε να επιλέξουμε μια στήλη ή μια γραμμή κάνοντας κλικ πάνω στην επικεφαλίδα της (δηλαδή στο αντίστοιχο γράμμα για τις στήλες ή αριθμό για τις γραμμές)

 

Εισαγωγή - Διαγραφή στήλης/γραμμής (Insert - Delete Sheet Columns/Rows)

 

Εισαγωγή, Διαγραφή, Μετονομασία φύλλου εργασίας σ' ένα βιβλίο εργασίας (Insert, Delete Rename Sheet)

 

Ταξινόμηση δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο (Sort)

Μπορούμε να ταξινομήσουμε τα δεδομένα μας είτε αλφαβητικά (αν έχουμε κείμενο) ή από το μεγαλύτερο στο μικρότερο (ή αντίστροφα) αν έχουμε αριθμούς.

  • Αύξουσα ταξινόμηση: από το μικρότερο στο μεγαλύτερο
  • Φθίνουσα ταξινόμηση: από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.

 

Διαχείριση Υπολογιστικών Φύλλων

  • Περιθώρια (Margins)
  • Προσανατολισμός-Διάταξη Σελίδας (Orientation)
  • Κεφαλίδα και Υποσέλιδο (Header & Footer)
  • Εκτύπωση (Print)

 

Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1

Συμπληρώστε το quiz

 

Δραστηριότητα 2

Ανοίξτε το αρχείο spreadsheet1 και απαντήστε τα ερωτήματα που περιέχει.

 

Δραστηριότητα 3

Ανοίξτε το αρχείο sort και απαντήστε τα ερωτήματα στα τέσσερα φύλλα Εργασίας (Worksheets).

 

Δραστηριότητα 4

Δημιουργείστε σε μια εφαρμογή Υπολογιστικού Φύλλου το ωρολόγιο σας πρόγραμμα. Αφού προσαρμόσετε τα Περιθώρια και τον προσανατολισμό-Διάταξη της σελίδας, προσθέστε Κεφαλίδα & Υποσέλιδο και εκτυπώστε την εργασία σας. Αποθηκεύστε την εργασία σας ονομάζοντας την orologio.

 

Ασκήσεις για το σπίτι

Ανοίξτε το αρχείο Υπολογιστικά Φύλλα (1) - Ασκήσεις και απαντήστε τα ερωτήματα στα τρία (3) φύλλα Εργασίας (Worksheets).

 

 

Διαβάστηκε 21423 φορές