Υπολογιστικά Φύλλα (2) - Επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων

Μαθηματικοί τύποι (Formulas)

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των Υπολογιστικών Φύλλων.

 

Δημιουργία μαθηματικών τύπων 

Για να κάνω μια πράξη γράφω πρώτα το σύμβολο ίσον (=) και μετά γράφω την πράξη. Αν θέλω να χρησιμοποιήσω δεδομένα τα οποία είναι γραμμένα σε κάποια κελιά χρησιμοποιώ τα ονόματα των κελιών στα οποία αναφέρομαι.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • τα ονόματα των κελιών να γράφονται πάντα με λατινικούς χαρακτήρες.
  • να βάζετε το σωστό σύμβολο για τα δεκαδικά (κόμμα ή τελεία) ανάλογα με τη ρύθμιση του πληκτρολογίου σας. [χρησιμοποιείστε το αριθμητικό μέρος του πληκτρολογίου]

 

Προτεραιότητα εκτέλεσης πράξεων

Η προτεραιότητα εκτέλεσης πράξεων είναι η ίδια με τα μαθηματικά:
Ποσοστό (%), Δύναμη (^), Πολλαπλασιασμός (*) & Διαίρεση (/), Πρόσθεση (+) & Αφαίρεση(-)

 

Αντιγραφή τύπων

 

Μηνύματα λάθους - σφάλματα (Errors) 

Τιμή Σφάλματος Πότε Εμφανίζεται Παράδειγμα
#REF Ο τύπος αναφέρεται σε κελιά που έχουν διαγραφεί =Α1+Α2, όπου το Α2 δεν υπάρχει
#NAME?  Ο τύπος χρησιμοποιεί ένα λανθασμένο ή ανύπαρκτο όνομα  =Α1+Α2, όπου το Α2 είναι γραμμένο με ελληνικούς χαρακτήρες
#VALUE! Έχετε χρησιμοποιήσει τελεστές ακατάλληλου τύπου δεδομένων =Α1+Α2, όπου το Α1 περιέχει ένα αριθμό και το Α2 ένα κείμενο
#DIV/0! Προσπάθεια εκτέλεσης μιας διαίρεσης με το μηδέν =Α1/Α2, όπου το Α2 περιέχει το μηδέν

 

Σχετικές, Μεικτές και Απόλυτες αναφορές κελιών

Σε ένα υπολογιστικό φύλλο η αναφορά μας σε ένα κελί μπορεί να είναι σχετική ή απόλυτη.

Η απόλυτη αναφορά κελιού γίνεται γράφοντας το σύμβολο του δολαρίου ($) μπροστά στο γράμμα που αντιστοιχεί στη στήλη του και μπροστά στον αριθμό που αντιστοιχεί στην γραμμή του.

Για παράδειγμα όταν θέλουμε απόλυτη αναφορά στο κελί Α1 τότε το χρησιμοποιούμε ως $Α$1.

 

 

Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1

Ανοίξτε το αρχείο prakseis1 και συμπληρώστε με τις σωστές μαθηματικές πράξεις τα σχετικά κελιά.

 

Δραστηριότητα 2

Ανοίξτε το αρχείο protathlima1 και απαντήστε τα παρακάτω ερωτήματα:

(1) Υπολογίστε τους αγώνες που έχει αγωνιστεί η κάθε ομάδα.

(2) Οι βαθμοί για κάθε νίκη, ισοπαλία και ήττα φαίνονται στα κελιά Β16, Β17 και Β18 αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις τιμές υπολογίστε τους βαθμούς που έχει πάρει η κάθε ομάδα.

(3) Ταξινομήστε τα αποτελέσματα βάσει των βαθμών που έχει πάρει η κάθε ομάδα σε φθίνουσα σειρά.

(4) Προσθέστε μια γραμμή στο πάνω μέρος και γράψτε τον τίτλο Πρωτάθλημα Σκωτίας

 

Δραστηριότητα 3

Ανοίξτε το αρχείο emporiki1 και συμπληρώστε χρησιμοποιώντας τους παρακάτω τύπους:

(1) Τιμαριθμικό Επίδομα = Βασικός Μισθός * Τιμάριθμος (%)

(2) Μικτός Μισθός = Βασικός Μισθός + Τιμαριθμικό Επίδομα

(3) Εισφορά Κοιν. Ασφ. = Μικτός Μισθός * Κοιν. Ασφαλίσεις(%)

(4) Εισφορά Άμυνας = Μικτός Μισθός * Άμυνα (%)

(5) Φόρος Εισοδήματος = Μικτός Μισθός * Φόρο Εισοδήματος(%)

(6) Αποκοπές = Κοιν. Ασφαλίσεις + Άμυνα + Φόρο Εισοδήματος

(7) Καθαρός Μισθός = Μικτός Μισθός - Αποκοπές

 

Δραστηριότητα 4

Συμπληρώστε το quiz

 

Ασκήσεις για το σπίτι

Ανοίξτε το αρχείο Υπολογιστικά Φύλλα (2) - Ασκήσεις και απαντήστε τα ερωτήματα στα δύο (2) φύλλα Εργασίας (Worksheets).

 

 

Διαβάστηκε 6640 φορές