Παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση ενός υπολογιστικού συστήματος

 Η κάθε συσκευή (Υλικό/Hardware) του Υπολογιστή έχει συγκεκριμένο ρόλο στη διαδικασία της επεξεργασίας δεδομένων.

Η επιλογή της κάθε συσκευής/εξαρτήματος για τον Υπολογιστή μας βασίζεται στις προσωπικές μας ανάγκες. Επιλέγουμε δηλαδή συσκευές που ικανοποιούν τις ανάγκες μας για επίδοση του υπολογιστικού μας συστήματος βάσει της επίδοσης τους. Ο όρος επίδοση δεν αφορά μόνο στην ταχύτητα επεξεργασίας και την δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων. Περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες, όπως τη φορητότητα, την κατανάλωση ρεύματος και φυσικά το συνολικό κόστος.

 

Παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση ενός υπολογιστικού συστήματος

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)

cpu2Ο βασικότερος παράγοντας που επηρεάζει την επίδοση ενός υπολογιστικού συστήματος είναι ίσως η ταχύτητα της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (CPU).

Η ταχύτητα της ΚΜΕ (CPU) καθορίζεται από τη συχνότητα του χρονιστή, (μετριέται σε Hz), αλλά και από την αρχιτεκτονική της ΚΜΕ. Πέρα από τη συχνότητα του χρονιστή, άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την ΚΜΕ, ιδιαίτερα σε φορητούς υπολογιστές.

Κύρια Μνήμη (RAM)

ramΗ χωρητικότητα της μνήμης RAM (την μετρούμε σε Bytes) καθορίζει τον αριθμό και τον τύπο των προγραμμάτων που μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα, καθώς και το μέγεθος των δεδομένων που μπορεί να επεξεργάζεται η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας του υπολογιστή κάθε στιγμή, αφού κρατεί τις εντολές και τα δεδομένα από όλα τα προγράμματα που εκτελούνται.

Σημαντική είναι επίσης και η ταχύτητα με την οποία μπορεί να ανταλλάζει δεδομένα με την ΚΜΕ αφού μια γρήγορη ΚΜΕ συνδυασμένη με μιαν αργή μνήμη RAM περιορίζει τις δυνατότητες επεξεργασίας και συνεπώς την επίδοση του υπολογιστή.

Μητρική Κάρτα (Motherboard)

Η Μητρική Κάρτα (Motherboard) πρέπει να υποστηρίζει την Μνήμη RAM και την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας αλλά και την αρμονική τους συνεργασία.

Η επιλογή της Μητρική Κάρτα (Motherboard) πρέπει επίσης να γίνεται ανάλογα με τις δυνατότητες της για επέκταση και θύρες σύνδεσης, οι οποίες θα πρέπει να είναι οι κατάλληλες για σύνδεση των περιφερειακών μονάδων που σκοπεύουμε να συνδέσουμε.

Σκληρός Δίσκος (Hard Disk)

hard disksΟ σκληρός δίσκος είναι η βασική μονάδα αποθήκευσης προγραμμάτων και δεδομένων. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοσή του είναι η χωρητικότητα του (την μετρούμε σε Bytes) και η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων (MB/s).

Κάρτα Γραφικών (Graphics Card) και άλλες κάρτες επέκτασης

Οι απαιτήσεις κάποιων λογισμικών (π.χ. κάποιων παιχνιδιών) για την αναπαραγωγή γραφικών είναι κάποιες φορές αρκετά ψηλές και προϋποθέτουν την αγορά κατάλληλης κάρτας γραφικών.

Περιφερειακές συσκευές

Η επιλογή των κατάλληλων περιφερειακών συσκευών (εκτυπωτές, οθόνες, σαρωτές, κ.λπ.) πρέπει να γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.

 

Διαδικασία επιλογής υπολογιστή και άλλων συσκευών

Πριν αποφασίσουμε ποιες συσκευές (Υλικό/Hardware) θα επιλέξουμε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες και ποιο είναι το συνολικό ποσό που διαθέτουμε για αγορά υπολογιστικού συστήματος.

Ένας καλός τρόπος για να βγάλουμε τα συμπεράσματα μας είναι η απάντηση ερωτημάτων όπως τα παρακάτω:

  • Χρειάζεται να μεταφέρεται ο υπολογιστής; Πόσο συχνά; Πόση αυτονομία (διάρκεια μπαταρίας) απαιτείται; (Για να αποφασίσουμε αν θα αγοραστεί επιτραπέζιος ή φορητός υπολογιστής)
  • Για πόσο χρονικό διάστημα θα χρησιμοποιείται το σύστημα πριν να αντικατασταθεί;
  • Τι είδους προγράμματα/ποιο λειτουργικό σύστημα θα χρησιμοποιούνται;
  • Πόσο όγκο και τι είδους δεδομένα χρειάζεται να αποθηκεύονται μόνιμα; (για επιλογή σκληρού δίσκου).
  • Χρειάζεται να γίνεται εκτύπωση/σάρωση έγχρωμη/μαυρόασπρη, ποιας ποιότητας, για ποιο σκοπό, ποια ποσότητα; (για επιλογή εκτυπωτή/σαρωτή.)
  • Θα συνδέεται ο υπολογιστής με δίκτυο/ασύρματο δίκτυο;
  • Ποιες άλλες λειτουργίες χρειάζονται (π.χ. εγγραφή σε CD, επικοινωνία μέσω Διαδικτύου, κ.λπ.)
  • Ποιο ποσό μπορούμε να διαθέσουμε για την αγορά;

Αφού απαντήσουμε τα παραπάνω ερωτήματα, μελετούμε διάφορες επιλογές από διάφορες εταιρείες ή προμηθευτές.

Από τις επιλογές που θα μελετήσουμε θα πρέπει αρχικά να αποκλειστούν όσες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μας.

Ένας τρόπος για να βρούμε την καλύτερη επιλογή (από τις επιλογές που δεν έχουμε αποκλείσει) είναι να συγκρίνουμε τις επιλογές με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Επειδή όμως μια επιλογή μπορεί να είναι καλύτερη σε κάποιο χαρακτηριστικό και μια άλλη σε άλλο, είναι δύσκολο να τις συγκρίνουμε. Για να μπορέσουμε να τις συγκρίνουμε αποφασίζουμε αρχικά πόσο σημαντικό είναι το κάθε χαρακτηριστικό, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο χρήστης και τους δίνουμε μονάδες ώστε να έχουμε σύνολο 100. Στη συνέχεια, για το κάθε χαρακτηριστικό, βρίσκουμε αυτό με την καλύτερη επίδοση και διαιρούμε με αυτό το αντίστοιχο χαρακτηριστικό της κάθε επιλογής, ώστε η καλύτερη επίδοση να δίνει τον αριθμό 1 και όλες οι άλλες μεταξύ 0 και 1.

Επίδοση

Μέτρηση που μας βοηθά να συγκρίνουμε εξαρτήματα, περιφερειακές συσκευές ή υπολογιστές με βάση κάποιο χαρακτηριστικό τους ή χαρακτηριστικά τους. Για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό η επίδοση υπολογίζεται διαιρώντας για κάθε επιλογή το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό με την επιλογή που θεωρείται καλύτερη (αντιστρέφουμε τη διαίρεση εάν η καλύτερη επιλογή είναι αυτή με τη μικρότερη τιμή).

Δείκτης Επίδοσης

Συνολική μέτρηση της επίδοσης που υπολογίζεται αφού δώσουμε μονάδες στο κάθε χαρακτηριστικό ανάλογα με τη σημασία που έχει (σύνολο 100 μονάδες), στη συνέχεια πολλαπλασιάσουμε την επίδοση του κάθε χαρακτηριστικού με τις μονάδες που δόθηκαν και αθροίσουμε για να έχουμε το σύνολο για κάθε επιλογή.

Επίδοση ανά κόστος

Δείκτης που υπολογίζεται διαιρώντας τον Δείκτη Επίδοσης με το κόστος της κάθε επιλογής. Μας βοηθά να συγκρίνουμε πόσο κοστίζει η επίδοση. Για συσκευές με αναλώσιμα (π.χ. εκτυπωτές), πρέπει να προστεθεί το κόστος λειτουργίας και η τιμή, για να υπολογιστεί το κόστος.

 

Παράδειγμα [από το Βιβλίο Σημειώσεις Μαθητή (B Γυμνασίου), Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, 2012]

 

[Πίνακας]

 

Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1

Ανοίξτε το αρχείο Δραστηριότητα 1 και απαντήστε τα ερωτήματα.

 

Δραστηριότητα 2

Ανοίξτε το αρχείο Δραστηριότητα 2 και απαντήστε τα ερωτήματα.

  

Ασκήσεις για το σπίτι

Ανοίξτε το αρχείο Eπίδοση υπολογιστικού συστήματος - Ασκήσεις και απαντήστε τα ερωτήματα.

 

Διαβάστηκε 12930 φορές