Επεξεργασία Κειμένου [2] - Μορφοποίηση κειμένου

Γραμματοσειρά κειμένου (Font)

Είδος Γραμματοσειράς (Font): π.χ. Arial, Times New Roman, Verdana, Comic Sans MS

Μέγεθος Γραμματοσειράς (Font Size): το μετρούμε σε σημεία (points, pt) π.χ. 8, 10, 14, 18

Έντονα, Πλάγια, Υπογραμμισμένα (Bold, Italic, Underline) ή συνδυασμός τους: π.χ. έντονα, πλάγια, έντονα-πλάγια, υπογραμμισμένα, πλάγια-υπογραμμισμένα, έντονα- πλάγια-υπογραμμισμένα

Χρώμα Γραμματοσειράς (Font Color): μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο από τα έτοιμα χρώματα για τα γράμματα μας ή να δημιουργήσουμε κάποιο δικό μας.

Μορφοποίηση χαρακτήρων

 • Για να μορφοποιήσουμε κάποιους χαρακτήρες πρώτα πρέπει να τους επιλέξουμε.
 • Προτιμούμε να γράφουμε πρώτα το κείμενο μας και στο τέλος να το μορφοποιούμε.

Αντιγραφή μορφοποίησης

 • Πινέλο μορφοποίησης (Format Painter)

Επιπρόσθετοι τρόποι μορφοποίησης κειμένου

 • Εκθέτης και δείκτης κειμένου: π.χ. Α2, Α2
 • Εναλλαγή χαρακτήρα (Change case):
  • Sentence case
  • lower case
  • UPPERCASE
  • Title Case (Capitalize Each Word)
  • tOGGLE cASE.
 • Στυλ κειμένου
 • Εφέ κειμένου (Text Effects)

 

Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1

Ανοίξτε το αρχείο RAM και απαντήστε τα ερωτήματα.

 

Δραστηριότητα 2

Ανοίξτε το αρχείο Ένα δίκτυο για όλους και αποθηκεύεστε το με το όνομα Ένα δίκτυο για όλους_2

 1. Να μετατρέψετε τον τίτλο του κείμενου σε μορφή (στυλ) Title
 2. Αλλάξτε τη γραμμή με το όνομα του συγγραφέα σε μορφή (στυλ) Subtitle
 3. Μετατρέψτε την πρώτη παράγραφο του άρθρου σε μορφή Title Case (Capitalize Each Word).
 4. Μετατρέψτε την δεύτερη παράγραφο σε μορφή lower case
 5. Μετατρέψτε την τρίτη παράγραφο σε μορφή tOGGLE cASE.
 6. Μετατρέψτε την τέταρτη και πέμπτη παράγραφο σε μορφή UPPERCASE.
 7. Μετατρέψτε την έκτη παράγραφο σε μορφή Sentence case
 8. Να βάλετε στην έβδομη παράγραφο όποιο Εφέ κειμένου (Text Effect) προτιμάτε
 9. Να βάλετε διαφορετικό χρώμα (Font Color) σε κάθε παράγραφο.

 

Δραστηριότητα 3

Πληκτρολογήστε το παρακάτω κείμενο σε ένα Επεξεργαστή Κειμένου και αποθηκεύστε το δίνοντας του το όνομα Πυθαγόρειο θεώρημα:

Το τετράγωνο της υποτείνουσας ενός ορθογώνιου τριγώνου ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δυο κάθετων πλευρών, δηλαδή: α2 = β22

 

 

Ασκήσεις για το σπίτι

Ανοίξτε το αρχείο Επεξεργασία Κειμένου [2] - Ασκήσεις και απαντήστε τα ερωτήματα.

 

Διαβάστηκε 5627 φορές