Επεξεργασία Κειμένου [4] - Εσοχές & Στηλοθέτες

Εσοχές (Indents)

Σε μια παράγραφο μπορούμε να ορίσουμε το σημείο στο οποίο θα ξεκινά και θα τελειώνει η παράγραφος (Indentation) σε σχέση με τα περιθώρια. Μπορούμε να ορίσουμε δηλαδή πόσα εκατοστόμετρα (cm) θα απέχει η παράγραφος μας από το αριστερό και το δεξί περιθώριο. Μπορούμε επίσης να ορίσουμε από πού θα ξεκινά η πρώτη γραμμή της παραγράφου ή/και οι υπόλοιπες γραμμές της παραγράφου.

Στηλοθέτες (Tabs)

Οι στηλοθέτες (Tabs) μας βοηθούν να ευθυγραμμίσουμε το κείμενο ως προς ένα σημείο. Ορίζουμε τον στηλοθέτη πριν γράψουμε το κείμενο μας.

Για παράδειγμα:

Ένα Δύο Τρία
Τέσσερα   Πέντε   Έξι  
Επτά Οκτώ Εννιά

 

typing1Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1

Ανοίξτε το αρχείο Ένα δίκτυο για όλους και αποθηκεύεστε το με το όνομα Ένα δίκτυο για όλους_5

  1. Δημιουργείστε σε όλες τις παραγράφους (εκτός τον τίτλο) προεξοχή πρώτης γραμμής στα 3cm.
  2. Δημιουργείστε στην 2η παράγραφο αριστερή και δεξιά εσοχή στο 1cm.
  3. Δημιουργείστε στην 3η παράγραφο αριστερή εσοχή στα 5cm.

 

Δραστηριότητα 2

Χρησιμοποιώντας στηλοθέτες (Tabs) δημιουργήστε τον πιο κάτω κατάλογο και αποθηκεύεστε με όνομα tabs1:

tabs1

 

Δραστηριότητα 3

Χρησιμοποιώντας στηλοθέτες (Tabs) δημιουργήστε το παρακάτω κείμενο και αποθηκεύεστε το με όνομα tabs2

tabs2

 

 

Διαβάστηκε 5518 φορές